Kullanım Koşulları – Kurumsal

BiTaksi Kurumsal Kullanım Koşulları

BiTaksi Kurumsal Sözleşmesi

 

BiTaksi Mobil Teknoloji A.Ş. (bundan sonra “BiTaksi” olarak anılacaktır), taksi sürücüleri ile yolculuk talebi yapan müşterileri mobil uygulama aracılığıyla bir araya getiren bir teknoloji platformudur. BiTaksi Kurumsal Web Arayüzü (bundan sonra “Kurumsal Arayüz” olarak anılacaktır), BiTaksi platformunda kurumsal üyelik başlatan firmaların (bunda sonra “Firma” olarak anılacaktır), BiTaksi teknoloji platformu üzerinde tanımlanmış ve izin verilmiş çeşitli işlemleri yapabildikleri bir web sitesidir. Firma yetkilisi olduğunu kanıtlamış çalışan (bundan sonra “Yetkili Kişi” olarak anılacaktır), “BiTaksi Kurumsal Üyelik Formu” belgesinde belirtmiş olduğu Panel Yöneticisi’ne Firma adına Kurumsal Arayüz’ü kullanma yetkisi vermektedir. BiTaksi ve Yetkili Kişi, birlikte “Taraflar” olarak da anılacaktır. İşbu belge BiTaksi Kurumsal üyelik kullanım koşullarını ifade eder (bundan sonra “Koşullar” olarak anılacaktır).

 

1. BAŞVURU VE ÜYELİK

1.1 BiTaksi’ye bağlı kurumsal satış ekibinin Firma’ya gerekli tanıtım ve bilgilendirmeyi yapması sonucu, BiTaksi çalışanları Firma adına kurumsal üyelik oluşturur.

1.2 Yetkili Kişi, hesap açılış esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder.

1.3 Hesap ilk aşamada pasif olarak tanımlanır. Hesabın aktifleştirilmesi için Panel Yöneticisi’nin “BiTaksi Kurumsal Üyelik Formu”’nda belirtilen elektronik posta adresine gelen linki tıklayıp açılan ekranda belirtilen telefon numarasına gelen aktivasyon kodunu ve Kurumsal Arayüz’e giriş için kullanacağı şifreyi girmesi gerekmektedir. Panel Yöneticisi giriş yaptıktan sonra, “Kullanım Koşulları” dokümanını okuyup onay vermesiyle hesap aktif hale gelecektir.

1.4 Kurumsal Arayüz’e giriş şifresi, sadece elektronik posta adresi ve GSM numarasının ait olduğu Panel Yöneticisi tarafından belirlenir. İlgili elektronik posta adresi ve GSM numarasının bağlı olduğu cep telefonun erişim ve güvenliği Panel Yöneticisi sorumluluğundadır.

1.5 Kurumsal Arayüz’ün kullanımı ücretsizdir.

 

2. KURUMSAL ARAYÜZ’ÜN KULLANIMI

2.1 Panel Yöneticisi hesap aktivasyonu esnasında belirlemiş olduğu şifre ile Kurumsal Arayüz’e giriş yapar. Şifrenin hatırlanmaması durumunda “Şifremi Unuttum” linkine basarak gerekli yönlendirmeleri izleyerek yeni bir şifre oluşturulabilir.

2.2 Kurumsal Arayüz’e girdikten sonra yapılacak tüm tanımlama, güncelleme ve görüntüleme işlemlerinde tüm sorumluluk Firma’ya ait olup, yapılan işlemler neticesinde doğabilecek maddi manevi hiçbir zarardan BiTaksi sorumlu değildir.

2.3 Panel Yöneticisi, Kurumsal Arayüz aracılığıyla BiTaksi mobil uygulamasında kurumsal hesaptan yararlanabilecek firma çalışanları tanımlayabilir.

2.4 Panel Yöneticisi, daha önce tanımlamış olduğu kurumsal hesap kullanıcılarını güncelleyebilir veya hesapla bağlantısını kesebilir.

2.5 Kurumsal hesaba eklenen kişilerin GSM bilgisinin doğruluğu Firma’nın sorumluluğundadır.

2.6 Panel Yöneticisi, raporlar ekranında sadece kurumsal hesaba tanımladığı kişilerin yapmış olduğu yolculukların detaylarını görüntüleyebilir.

2.7 Kurumsal Arayüz’de tanımlanmış kişilerin yapmış olduğu yolculukların görüntülenebilmesi için bu kişilerin yolculuk talebinde bulunurken “Kurumsal” butonunu seçmeleri gerekmektedir. “Bireysel” olarak seçilen yolculuklar rapor ekranlarında gösterilmez.

2.8 Raporlama ekranlarının bazılarında yer alan haritadaki rota bilgileri, yolculuk esnasında sisteme iletilen GPS bilgileri ile oluşturulmaktadır. Cihaz kaynaklı GPS sapmalarından dolayı bazı yolculukların rotalarında sapmalar meydana gelebilir.

2.9 Kurumsal Arayüz’de tanımlanan kredi kartları sadece Firma’ya ait kurumsal kredi kartları olabilir.

2.10 Firma, Panel Yöneticisi’nin tanımladığı kredi kart veya kartlarla ilgili verdiği bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.11 Tanımlanan kart bilgileri BiTaksi tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı MasterCard tarafından sağlanmaktadır. Yolculuk sonucunda ödemenin nakit olarak sürücüye yapılması yerine seçilen diğer ödeme şekilleri ile BİTAKSİ’ye yapılması halinde yolculuk bedeli Sürücüye ödemiş sayılacak ve Sürücüye başka herhangi bir şekilde ödeme yapılmakla yükümlü olunmayacaktır.

2.12 Firma ve Panel Yöneticisi, BiTaksi’nin ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul ederler.

2.13 Panel Yöneticisi’nin belirtilen koşullara aykırı davrandığının tespiti halinde, BiTaksi Firma’nın üyeliğini askıya alma ve/veya Panel Yöneticisi’ni Kurumsal Arayüz’den tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

2.14 BiTaksi’nin sunduğu hizmetten yararlanan Firma, Kurumsal Arayüz’ü hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Kurumsal Arayüz R yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Panel Yöneticisi’nin Kurumsal Arayüz aracılığıyla ve/veya dâhilinde, işbu koşullara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle BiTaksi doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.15 BiTaksi, Panel Yöneticisi’nden kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda bu koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

2.16 Firma, Kurumsal Arayüz aracılığıyla ve/veya Kurumsal Arayüz dâhilinde, bu koşullara ve hukuka aykırı olarak sürücü ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle BiTaksi’nin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

2.17 Firma, Kurumsal Arayüz aracılığıyla BiTaksi tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.18 Firma ve Panel Yöneticisi, Kurumsal Arayüz dâhilinde bulunan, BiTaksi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

 

3. SONA ERME

3.1 Panel Yöneticisi ve/veya Firma, BiTaksi Kurumsal üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, BiTaksi müşteri hizmetlerini aramak suretiyle sonlandırabilir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1 Firma, BiTaksi Kurumsal Üyelik hizmetlerinin kullanımı kapsamında kişisel verileri işlenecek çalışanlarını/ BiTaksi Kurumsal Üyelik hizmeti kullanıcılarını,  kişisel verilerinin söz konusu hizmetin verilmesi kapsamında ne şekilde işleneceğine (BiTaksi ile aralarında olabilecek paylaşımlar da dahil olmak üzere) ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak bilgilendirmek/aydınlatmak ve hukuken gereken durumlarda açık rızalarını temin etmekle yükümlüdür. Firma, BiTaksi Kurumsal Üyelik hizmetleri kapsamında, mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ve/veya çalışanlarının/BiTaksi Kurumsal Üyelik hizmeti kullanıcılarının kişisel verilerinin Firma tarafından BiTaksi ile paylaşılması ve/veya BiTaksi tarafından Firma ile paylaşılması nedeniyle ileri sürülebilecek taleplerde BiTaksi’nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, bir şekilde sorumlu tutulması halinde, BiTaksi’nin ödemek zorunda kalacağı tutarları ilk talebinde defaten BiTaksi’ye ödeyeceğini taahhüt eder.

 

5. DİĞER ŞARTLAR

5.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1.1 Kurumsal Arayüz’ün tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “BiTaksi’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) BiTaksi’ye aittir. Panel Yöneticisi ve Firma, BiTaksi hizmetlerini, BiTaksi bilgilerini ve BiTaksi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını herhangi bir çıkar elde etmeye yönelik ticari amaçla kullanamaz. Panel Yöneticisi ve Firma BiTaksi’nin izni olmaksızın, BiTaksi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.1.2 BiTaksi’nin; BiTaksi hizmetleri, BiTaksi bilgileri, BiTaksi’nin telif haklarına tabi çalışmaları, BiTaksi ticari markaları, BiTaksi ticari görünümü veya Kurumsal Arayüz vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

5.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

BiTaksi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak Koşullar’ı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Kurumsal Arayüz üzerinden ilan ederek değiştirebilir. Bu Koşullar’ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte ve ileriye yönelik olarak, Panel Yöneticisi tarafından Kurumsal Arayüz üzerinden kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

5.3. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda BiTaksi, bu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.  Bu ve bunun gibi durumlar, BiTaksi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BiTaksi’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BiTaksi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

5.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Bu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Koşullar dâhilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacaktır ve işbu Koşullar dâhilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.

 

5.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu Koşullar, Firma’nın kurumsal üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. BiTaksi, Firma’nın ve/veya Panel Yöneticisi’nin bu Koşullar dâhilinde belirtilen hükümlere ve Kurumsal Arayüz içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve BiTaksi hizmetlerine ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; kurumsal üyeliği tek taraflı olarak sonlandırabilecektir. Her ne şekilde sonuçlandırılmış olsa dahi, bu koşulların 5.1 maddesinde yer alan Fikri Mülkiyet Hakları maddesindeki koşullar süresiz olarak geçerliliğini korumaya devam edecektir.

 

5.6. BiTaksi’NİN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Firma, işbu Koşullar dâhilinde doğabilecek ihtilaflarda, BiTaksi’nin kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; BiTaksi’yi yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

5.7. YÜRÜRLÜK

Bu koşullar Yetkili Kişi’nin imzası ve Panel Yöneticisi’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girecektir.