Kullanım Koşulları- Resepsiyon

BiTaksi Resepsiyon Hizmeti Kullanım Koşulları

BiTaksi Mobil Teknoloji A.Ş. (bundan sonra “BiTaksi” olarak anılacaktır), taksi sürücüleri ile yolculuk talebi yapan müşterileri mobil uygulama aracılığıyla bir araya getiren bir teknoloji platformudur. BiTaksi Resepsiyon Web Arayüzü (bundan sonra “Resepsiyon Arayüzü” olarak anılacaktır), BiTaksi platformunda kurumsal üyelik başlatan firmaların (bunda sonra “Firma” olarak anılacaktır), BiTaksi teknoloji platformu üzerinde tanımlanmış ve izin verilmiş çeşitli işlemleri yapabildikleri bir web sitesidir. Firma yetkilisi olduğunu kanıtlamış çalışan (bundan sonra “Yetkili Kişi” olarak anılacaktır), “BiTaksi Resepsiyon Hizmeti Üyelik Formu” belgesinde belirtmiş olduğu Panel Yöneticisi’ne Firma adına Resepsiyon Arayüzü’nü kullanma yetkisi vermektedir. BiTaksi ve Yetkili Kişi, birlikte “Taraflar” olarak da anılacaktır. İşbu belge BiTaksi Resepsiyon Hizmeti kullanım koşullarını ifade eder (bundan sonra “Koşullar” olarak anılacaktır).

 

1. BAŞVURU VE ÜYELİK

1.1 BiTaksi’ye bağlı kurumsal satış ekibinin Firma’ya gerekli tanıtım ve bilgilendirmeyi yapması sonucu, BiTaksi çalışanları Firma adına Resepsiyon Hizmeti üyeliğini oluşturur.

1.2 Yetkili Kişi, hesap açılış esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder.

1.3 Hesap ilk aşamada pasif olarak tanımlanır. Hesabın aktifleştirilmesi için Panel Yöneticisi’nin “BiTaksi Kurumsal Üyelik Formu”’nda belirtilen elektronik posta adresine gelen linki tıklayıp Resepsiyon Arayüzü’ne giriş için kullanacağı şifreyi belirlemesi gerekmektedir. Panel Yöneticisi giriş yaptıktan sonra, “Kullanım Koşulları” dökümanını okuyup onay vermesiyle hesap aktif hale gelecektir.

1.4 Resepsiyon Arayüzü’ne giriş şifresi, sadece üyelik formunda belirtilen elektronik posta adresine sahip olan Panel Yöneticisi tarafından belirlenir. İlgili elektronik posta adresi güvenliği Panel Yöneticisi sorumluluğundadır.

1.5 Resepsiyon Arayüz’ün kullanımı ücretsizdir.

 

2.   RESEPSİYON ARAYÜZ’ÜN KULLANIMI

2.1 Panel Yöneticisi hesap aktivasyonu esnasında belirlemiş olduğu şifre ile Resepsiyon Arayüzü’ne giriş yapar. Şifrenin hatırlanmaması durumunda “Şifremi Unuttum” linkine basarak gerekli yönlendirmeleri izleyerek yeni bir şifre oluşturulabilir.

2.2 Resepsiyon Arayüzü’ne girdikten sonra yapılacak tüm tanımlama, güncelleme ve görüntüleme işlemlerinde tüm sorumluluk Firma’ya ait olup, yapılan işlemler neticesinde doğabilecek maddi manevi hiçbir zarardan BiTaksi sorumlu değildir.

2.3 Panel Yöneticisi; taksi talep eden çalışanları, misafirleri ve müşterileri için Resepsiyon Arayüzü üzerinden taksi çağırma işlemini gerçekleştirebilir.

2.4 Panel Yöneticisi, Resepsiyon Arayüzü üzerinden müşteriye ait bir bilgi girerek (ad-soyad, oda numarası vb.) ve ardından “Taksi Çağır” butonuna basarak BiTaksi platformu üzerinden taksi çağırma işlemini gerçekleştirebilir.

2.5 Panel Yöneticisi, Resepsiyon Arayüzü üzerinden aynı anda birden fazla taksi çağırabilir.

2.6 BiTaksi kurumsal ve bireysel müşterilerin taksi çağırması için kurulmuş bir platform olup, hiçbir şekil ve şartta her durumda taksi bulunmasını garanti etmemektedir.

2.7 Firma ve Panel Yöneticisi, BiTaksi’nin ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul ederler.

2.8 Resepsiyon Arayüzü üzerinde tanımlanmış kişilerin yapmış olduğu yolculukların görüntülenebilmesi için bu kişilerin yolculuk talebinde bulunurken “Kurumsal” butonunu seçmeleri gerekmektedir. “Bireysel” olarak seçilen yolculuklar rapor ekranlarında gösterilmez.

2.9 Raporlama ekranlarının bazılarında yer alan haritadaki rota bilgileri, yolculuk esnasında sisteme iletilen GPS bilgileri ile oluşturulmaktadır. Cihaz kaynaklı GPS sapmalarından dolayı bazı yolculukların rotalarında sapmalar meydana gelebilir.

2.10 Resepsiyon Arayüzü üzerinde tanımlanan kredi kartları sadece Firma’ya ait kurumsal kredi kartları olabilir.

2.11 Firma, Panel Yöneticisi’nin tanımladığı kredi kart veya kartlarla ilgili verdiği bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.12 Tanımlanan kart bilgileri BiTaksi tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı MasterCard tarafından sağlanmaktadır. Yolculuk sonucunda ödemenin nakit olarak sürücüye yapılması yerine seçilen diğer ödeme şekilleri ile BİTAKSİ’ye yapılması halinde yolculuk bedeli Sürücüye ödemiş sayılacak ve Sürücüye başka herhangi bir şekilde ödeme yapılmakla yükümlü olunmayacaktır.

2.13 Panel Yöneticisi’nin belirtilen koşullara aykırı davrandığının tespiti halinde, BiTaksi Firma’nın üyeliğini askıya alma ve/veya Panel Yöneticisi’ni Resepsiyon Arayüzü’nden tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

2.14 BiTaksi’nin sunduğu hizmetten yararlanan Firma, Resepsiyon Arayüzü’nü hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Resepsiyon Arayüzü dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Panel Yöneticisi’nin Resepsiyon Arayüzü aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu koşullara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle BiTaksi doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.15 BiTaksi, Panel Yöneticisi’nden kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda bu koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

2.16 Firma, Resepsiyon Arayüzü aracılığıyla ve/veya Resepsiyon Arayüzü dahilinde, bu koşullara ve hukuka aykırı olarak sürücü ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle BiTaksi’nin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

2.17 Firma, Resepsiyon Arayüzü aracılığıyla BiTaksi tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.18 Firma ve Panel Yöneticisi, Resepsiyon Arayüzü dahilinde bulunan, BiTaksi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

 

3. SONA ERME

3.1 Panel Yöneticisi ve/veya Firma, BiTaksi Resepsiyon Hizmeti üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, BiTaksi müşteri hizmetlerini aramak suretiyle sonlandırabilir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1 Firma, BiTaksi Resepsiyon Üyelik hizmetlerinin kullanımı kapsamında kişisel verileri işlenecek çalışanlarını/ BiTaksi Resepsiyon Üyelik hizmeti kullanıcılarını,  kişisel verilerinin söz konusu hizmetin verilmesi kapsamında ne şekilde işleneceğine (BiTaksi ile aralarında olabilecek paylaşımlar da dahil olmak üzere) ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak bilgilendirmek/aydınlatmak ve hukuken gereken durumlarda açık rızalarını temin etmekle yükümlüdür. Firma, BiTaksi Resepsiyon Üyelik hizmetleri kapsamında, mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ve/veya çalışanlarının/BiTaksi Resepsiyon Üyelik hizmeti kullanıcılarının kişisel verilerinin Firma tarafından BiTaksi ile paylaşılması ve/veya BiTaksi tarafından Firma ile paylaşılması nedeniyle ileri sürülebilecek taleplerde BiTaksi’nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, bir şekilde sorumlu tutulması halinde, BiTaksi’nin ödemek zorunda kalacağı tutarları ilk talebinde defaten BiTaksi’ye ödeyeceğini taahhüt eder.

 

5. DİĞER ŞARTLAR

5.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1.1 Resepsiyon Arayüzü’nün tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “BiTaksi’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) BiTaksi’ye aittir. Panel Yöneticisi ve Firma, BiTaksi hizmetlerini, BiTaksi bilgilerini ve BiTaksi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını herhangi bir çıkar elde etmeye yönelik ticari amaçla kullanamaz. Panel Yöneticisi ve Firma BiTaksi’nin izni olmaksızın, BiTaksi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.1.2 BiTaksi’nin; BiTaksi hizmetleri, BiTaksi bilgileri, BiTaksi’nin telif haklarına tabi çalışmaları, BiTaksi ticari markaları, BiTaksi ticari görünümü veya Resepsiyon Arayüzü vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

5.2. KULLANIM KOŞULLARI’NDA DEĞİŞİKLİKLER

BiTaksi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak Koşullar’ı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Resepsiyon Arayüzü üzerinden ilan ederek değiştirebilir. Bu Koşullar’ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte ve ileriye yönelik olarak, Panel Yöneticisi tarafından Resepsiyon Arayüzü üzerinden kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

5.3. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda BiTaksi, bu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.  Bu ve bunun gibi durumlar, BiTaksi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BiTaksi’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BiTaksi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

5.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Bu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacaktır ve işbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.

 

5.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu Koşullar, Firma’nın Resepsiyon Hizmet üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. BiTaksi, Firma’nın ve/veya Panel Yöneticisi’nin bu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Resepsiyon Arayüzü içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve BiTaksi hizmetlerine ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; kurumsal üyeliği tek taraflı olarak sonlandırabilecektir. Her ne şekilde sonuçlandırılmış olsa dahi, bu koşulların 5.1 maddesinde yer alan Fikri Mülkiyet Hakları maddesindeki koşullar süresiz olarak geçerliliğini korumaya devam edecektir.

 

5.6. BiTaksi’NİN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Firma, işbu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, BiTaksi’nin kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; BiTaksi’yi yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

5.7. YÜRÜRLÜK

Bu Koşullar Yetkili Kişi’nin imzası ve Panel Yöneticisi’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girecektir.