BiTaksi olarak "Taksi Taşımacılık Aracılık" faaliyetleri kapsamında;
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.
 • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek
 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik şirket sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini en aza indirecek yetkinliğe sahip olmak.
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Tüm personele Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası, Süreçler vb. konularda farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri vermek ve bu eğitimleri belirli periyotlarda tekrarlamak.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulama, denetim, düzeltici faaliyet sonuçlarını göz önünde bulundurarak, sistemi sürekli iyileştirmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini BiTaksi bünyesindeki diğer yönetim sistemleriyle birlikte bütünleşik olarak yürütmek.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereksinimlerini anlamak ve karşılamak için çalışmalar yapmak.
 • Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.